Proces - Mrtvi životi

Ulica je gladna i dugačka
Ulica je puna smeća i krvi
Gomile jutarnjih radnika
Gledaju u mene kao u psa

Mrtvi životi se bude u pet
Mrtvi životi rade do dva
Mrtvi životi žive svoj život
Mrtvi životi - to nisam ja!

Niz ulicu se vuku umorni ljudi
Pijani i siti fabričke buke
Gledaju me očima punim mržnje
Gledaju i puze pored mene

Mrtvi životi se bude u pet
Mrtvi životi rade do dva
Mrtvi životi žive svoj život
Mrtvi životi - to nisam ja!

Svakoga jutra se bude u pet
Svakoga dana rade do dva
U hordama se kreću pored mene
Gledaju zamnom i psuju me

Mrtvi životi se bude u pet
Mrtvi životi rade do dva
Mrtvi životi žive svoj život
Mrtvi životi - to nisam ja!

- hvala dunjchi