Proces - Tragovi

Ne mogu da pobegnem
Nemam gde da bežim
Ne mogu da nastavim
Iza mene nema ništa
Ništa, ništa nema nema nema ništa
Ništa, ništa nema nema nema ništa

Tragovi, tragovi

Pokažite mi pravi put
Pokažite mi gde da idem
Ne okrećite glave kada vas pitam
Za bolju budućnost i meni i vama
I meni i vama
I meni i vama

Tragovo, tragovi

Izgubio sam tragove
Iako su smrdeli
Vi ste tako
Tako ste prljavi
Izbrišite tragove
Neću da ih sledim

Tragovi, tragovi

- hvala xsuncokretx