Teška Industrija - Šta je rekla Ana

Ana mi kaže, dođi bliže,
pogledaj ovo moje cvijeće,
sada je ljeto, sada je juli,
i nikad ljepše biti neće.

Ja Ani kažem da sam tužan,
sto cvijeće mnogo liči na žene,
jer svuda raste, svuda cvijeta,
a samo u mojoj ruci vene.

Ana mi kaže, sada je juli,
i zagonetne proslijedbe šalje,
da ne bi cvijeće uvelo samo,
ti ga uberi pa idi, idi dalje

- hvala Tomislav