Teška Industrija - Moja draga

Ljubav je moja,
u more potonula lađa,
gledam u nebo i volim,
to sunce što se rađa..

Želim sada još mnogo toga,
što je bilo, da ljubim tebe drage,
jer bilo nam je lijepo..

ja ću sad dočekati sunce,
što se rađa, i njemu pokazati,
gdje je moja potonula lađa..

Moja, moja, draga...

- hvala Tomislav