Teška Industrija - Porodice Foht13

Znalo mi se desit da zaboravim koji je dan..
Ili još jednom gledat' isti film,
zaboravit' čije je ime i telefon,
zaboravit'.

A pamtim male sitne gluposti,
poštarev rođendan i ime majke, bivše djevojke..
gdje se to pamti..

Zaboravio sam na glad, žedan nisam,
meni svega nije dosta,
hoću još dugo, da dišem..

- hvala Tomislav