Teška Industrija - Karavan

Sunce zađe, prođe dan,
sve je stalo samo još, ide karavan,
svi su bili protiv nas,
mi idemo, laje pas, ide karavan.

Mi nosimo vama kruh i sol,
pas laje jer ne zna za to,
dolazi svima novi dan, karavan.

- hvala Tomislav