Teška Industrija - Ostaju ljubavi moje

Ostaju ljubavi moje,
u svome svijetu i sreći,
nisam ih vrijeđao mnogo,
slobodno mogu reći..

Ja sam širio ljubav,
one su birale mene,
bilo je čast i zadovoljstvo,
voljeti takve žene..

Ostaju ljubavi moje,
ko štu su bile i bit će,
sjećanja na njih se jave,
sa svakom zorom što sviće,

Ostaju ljubavi drage,
da moje pjesme pjevuše
da srcu lakše bude,
i kad ga suze guše..

- hvala Tomislav