Zana - Miš

Da, ti si jedan slatki, crni miš!
Kad ćeš, već jednom da me ostaviš?
Jer, ja sam samo stari mačak skitnica,
i više ne mogu bez svojih mačkica.

Da, ja sam jedan slatki, mali miš!
Kad ćeš, već jednom da mene ostaviš?
K’o ementaler ja bih tebe grickala,
malo glockala, malo grickala!

Stani, mišu, stani!
Stoj! Stoj! Stoj!

Ne plašim se tebe!
Joj! Joj! Joj!

Poješću te celog,
mišu moj!

Pojedi me celu!
Joj! Joj! Joj!

- hvala Marko