Zana - Prvo ljubav onda sex

Prvo ljubav, onda sex,
tako kaže moja mama.
Mama, mama, da l’ si ti
nekad sa njim bila sama?

Prvo ljubav, onda sex,
tako kaže i moj tata.
Tata, tata, da li ti
nešto radiš iz inata?

Nisam pri sebi,
kad sam pri tebi
Krv mi se ledi!
Da, da, da...

Prvo ljubav, onda sex,
tako kaže moja baba.
Ako me nije ljubio,
nije, baba, on baraba!


Prvo ljubav, onda sex,
tako kaže i moj deda.
A, šta mogu, kad me on,
kad me tako nežno gleda?

Nisam pri sebi,
kad sam pri tebi
Krv mi se ledi!
Da, da, da...

- hvala andrijana93