Zana - E, moj doktore (sa Draganom Mirković)

Nataša:
Otiš’o si jedan dan,
sad se vraćaš nepozvan.
Nisi poštar, nisi sneg,
da dođeš nenajavljen.

Otiš’o si nasmejan,
sad se vraćaš uplakan.
Zalud vraćaš stari film,
neću da se sažalim.

Dragana:
Otiš’o si jednu noć,
sad me zoveš upomoć,
pa mi kažeš – hitno je!
Ja ti kažem – kasno je!

Zar si, možda, nakresan?
Il’ još gore, nepismen?
Zar ne čitaš da je naš
roman davno završen?

E, moj doktore,
načisto me ti razbole!
Šta mi vredi što si lep,
kad si jednom bio slep?
Kada nisi video
da si me izgubio!

- hvala Marko