Josipa Lisac - Budi dobar

Budi dobar,
nemoj biti grub,
jer grubih ljudi
previše je svud.
Budi dobar, budi nježan.
Budi dobar, budi dobar,
i bit ćeš uvijek dobrodošao svud.

Budi dobar,
nemoj biti gad,
jer stvarima ružnim
život vrvi sad!
Budi dobar, budi nježan.
Budi dobar, budi dobar, budi dobar!

Budi dobar!
Budi dobar!
Nikad zao,
poput njih!
Budi dobar!
Budi dobar,
i bit ćeš uvijek drukčiji od svih!
Budi dobar!
Budi dobar!

- hvala Marko