Josipa Lisac - Opet sam slobodna

Ti si taj što je želio kraj.
Ja sam ta koja je plakala zbog tog.
Al’, sad je kraj!
Sve bliže i bliže je čas,
taj ludi čas,
kada nada mnom gubiš svu vlast.

Dan i noć, ja sam čekala da ćeš doć.
Noć i dan, ja sam željela povratak tvoj.
Al’, više ne,
jer za me je svršilo sve!
I igra ta.
Opet postajem slobodna ja!

Sad živim s drugim,
pomiri se s tim.
Što nisam našla uz tebe,
možda, naći ću s njim?
A mogu to!
Jer preboljela tebe sam, znaj.
I to je kraj.
Eto, opet sam slobodna ja!

I zato, znaj…

Sad živim s drugim,
pomiri se s tim.
Što nisam našla uz tebe,
možda, naći ću s njim?
A mogu to!
Jer preboljela tebe sam, znaj.
I to je kraj.
Eto, opet sam slobodna ja!

- hvala Marko