Josipa Lisac - Vlak bez dolaska

Hajde, hajde, hajde, ako znaš,
reci, reci, raci,zašto sam ja
uvijek ona ista, sanjiva,
i zašto popuštam,
i zašto prepuštam?
Zašto ostavljam da ide sve?
I izmišljam razloge.
I zašto tražim ja
vlak bez dolaska?

Hajde, hajde, hajde, ako znaš,
reci, reci, reci, mi sve –
zašto stalno živim ja
kao nestalna i kao ranjiva?
Zašto ostavljam ja da ide sve,
i izmišljam razloge?
I zašto tražim ja
vlak bez dolaska?

Zašto uvijek draže mi je
ne vidjeti sve?
Zašto uvijek vjerujem u sne?
Zašto uvijek ostavljam
nedovršeno sve?
I zašto tažim ja
vlak bez dolaska?

Hajde, hajde, hajde, ako znaš,
reci, reci, reci, zašto sam ja
uvijek ona luda, ponosna?
Zašto ne dam se
i kad mi propadne sve?

Hajde, hajde, hajde, ako znaš,
reci, reci, reci, mi sve –
kako da te pratim ja?
Da znam sve,
a opet – sretna sam?

Zašto uvijek ostavljam
nedovršeno sve?
I zašto tažim ja
vlak bez dolaska?

- hvala Marko