Josipa Lisac - Sve vrti se u krug

Odavno je već u meni isti znak.
Ti si kao tužna rijeka, uvijek sam.
Svi ljudi, koje putem srećem ja,
nosimo u sebi neki pečat,
pečat traženja.

I već jasno…

I ti i ja u toj igri,
kao prognani, ludi i zli.
Ni sami ne znamo kuda,
i što hoćemo mi.

I uvijek lutamo sami,
u bujici ljudi,
bez obzira s kim,
ni sami ne znamo kuda.

Sve vrti se u krug.
Uvijek isti nam je put.

- hvala Marko