Josipa Lisac - Hoću samo tebe

Ne vjeruj mi kad plačem.
Ne traži da ti pričam.
Ne vjeruj mi kad bježim.
Zar ne shvaćaš da volim?

I kad hodam,
i kad stanem,
i kad mislim,
i kad lažem,
uvijek hoću samo tebe,
iste dane, istu sebe.
Uvijek hoću samo jedno –
ti da budeš moje nebo.
Uvijek hoću samo tebe,
iste dane, istu sebe.

- hvala Marko