Bisera Veletanlic - Luda kuća

Vetar duva, kiša pada,
oko srca zima vlada!

O, o, dragi!

Teško pada mladoj ženi
da vene tužna i sama.

U ljubavi teško stanje,
zašto mene ti ne ljubiš?

O, o, dragi!

Možda sada s drugom šećeš,
i u novi život krećeš?

O, o, dragi!

Svega mi je dosta, čak i pesme!
Možda će mu s drugom biti lepše?
Ali, ja ću naći kavljera!
Neka svako tera svoga kera!

(K. Kovač)

- hvala Marko