Bisera Veletanlic - Još samo malo

Još samo malo,
neka vreme stane
da ruka ruci podari što želi.

Još samo malo,
neka vreme stane,
da kažemo ono što
smo dugo hteli.

I zato sada molim,
molim tebe, da ruke
i usne belu nežnost nude,
da svetlost dana pokloni
nam vreme, da ovaj susret
traje mnogo duže.

Dozvoli telu da zadrhti.
Uzdah ne sputaj i ne guši,
lepotu razbi i pomuti polako.

Duša je u duši!

U osmehu me sakrij, i ostavi da spavam.
Nikom ne kaži gde sam ja.
U ljubavi me sakrij, da lutam,
al nikom ne, ne reci da sam tu.

(K. Kovač – O. Mirčetić)

- hvala Marko