Bisera Veletanlic - Kad nežne svirke tihi zamre ton

Kad nežne svirke tihi zamre ton,
u sećanju se još nastavlja on.
Ljubica miris živi i kad svenu,
utiskom, što ga stvoriše u trenu.

Latice mogu, kad uvenu ruže,
postelju meku draganu da pruže.
Moje će misli, kad te skrije tama,
uzglavlje biti, gde spi ljubav sama!

Ljubica miris živi i kad svenu,
utiskom što ga stvoriše u trenu.

Latice mogu, kad uvenu ruže,
postelju meku draganu da pruže.
Moje će misli, kad te skrije tama,
uzglavlje biti, gde spi ljubav sama!

(K. Kovač – original tekst Persi Biš Šeli, prevod Dr Ranka Kuić)

- hvala Marko