Let3 - Zurle Trestat

Zurli treštat nasred selo
Tapan čuka rum dum dum
Mladi momi i ergeni
Do dve ora vijat
Ozdol ide star bel dedo
Zasukal mustaki
Pravo trga na oroto
I on se fati

Rum dum dum

Go do gleda baba meca
Deka dedo igra
Ka de odiš staro aro
Oro da im grdiš

Stoj počekaj baba meco
Do mo mi da igram
Da se fatam do momite
Srce da razigram

- hvala Olujni mornar