Let3 - Mala soba

Mala soba tri sa tri
A u sobi ja i ti
Srca vrela glave lude
Što će biti neka bude

Narode
Neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslova
Što god radio
Deca ti se rađala
Amin

- hvala vec