Let3 - Jahorina

Aj kolika je Jahorina planina?
Aj siv je sokol preletjeti ne može
Aj a kamo li dobar junak na konju
Aj djevojka je pregazila bez konja

Aj kolika je Jahorina planina?
Aj siv je sokol preletjeti ne može
Aj a kamo li dobar junak na konju
Aj djevojka je pregazila bez konja

Aj svi Bosanci dobre konje sedlaju
Aman...Svi Bosanci dobre konje sedlaju
Aj a Bosanke ruse kose cesljaju
Aman...a Bosanke ruse kose cesljaju

Aj kolika je Jahorina planina
Aj kolika je...Na pički slanina?

Aj kolika je Jahorina planina?
Aj siv je sokol preletjeti ne može
Aj a kamo li dobar junak na konju
Aj djevojka je pregazila bez konja

- hvala vec