Dzem i Sve - M ²

Površinski najmanja zemlja u regionu,
poprilično nestabilni na vojnom planu,
mi nemamo ni za sitnice,
a kamoli za hranu.

Situaciono najgori na kontinentu,
ne pripadamo ni jednom važnom elementu,
me nemamo za škole,
puteve i obdaništa.

Mi smo jebena frustracija,
jedna mala nezavisna drzava.
Mi smo vojna operacija,
za svakoga ko nas ne podržava.

- hvala chomma