Dzem i Sve - Prevariš li me jedanput, prevariš li me dvaput budi ubeđen da ćeš me prevariti i treći

Znao sam ženu koja je padala na kolena
samo kada je htela da pripali
radila je to sa velikim žarom
mada se nismo trpeli

uvek sam joj govorio ujutru me mrzi
sada lepo lezi i noge raširi
u njoj gine se
al se ipak nekako živi

Jer, gde je srpsko pivo tu su srpske zemlje
a tamo posrnuli muškarci padaju na lake žene

Ona se vraća sa osmehom
budi uz nju kada ode od tebe
sve što na njoj lepo je
delo je tvojih očiju

Jer dupe je kao srce ne vidi ali oseća
ženama suze ne mogu tamo smetaju sise
ne podnosim žene
koje ne podnose piće

- hvala Chomma