Dzem i Sve - Ti imaš ono što meni treba

sto koraka daleko od nje
stajao sam ja
razuzdan i lud okamenjen

zadovolji me na kraju svega
ponovo sam san
negde izmedju jave i sna

ti imaš ono što meni treba
ti imaš ono što mi treba sad

pet hiljada ljudi boji se slobode
smeješ se
ja to dobro znam

šta ti znači život
kad nema kraja
baci ga u more zaplivaj

- hvala chomma