Gustafi - Brkica

Brkica je ma lipa mala
Brkica je ma lipa mala
Ona vero je moja

Ojana nina ma nina ninena
Oja nina ma nina ninena
Ona vero je moja
Ima lipe ma črne oči
ima lipe ma črne oči
Ona vero je moja

Ojana nina ma nina ninena
Oja nina ma nina ninena
Ona vero je moja

Ima lipe ma bile ruke
Ima lipe ma bile ruke
Ona vero je moja

Ojana nina ma nina ninena
Oja nina ma nina ninena
Ona vero je moja

Najlipša je ma Istrijanka
Najlipša je ma Istrijanka
Ona vero je moja

Ojana nina ma nina ninena
Oja nina ma nina ninena
Ona vero je moja

[solo]

Brkica je ma lipa mala
Brkica je ma lipa mala
Ona vero je moja

Ojana nina ma nina ninena
Oja nina ma nina ninena
Ona vero je moja

Najlipša je ma Istrijanka
Najlipša je ma istrijanka
Ma ona vero je moja

Ojana nina ma nina ninena
Oja nina ma nina ninena
Ona vero je moja

[solo]

Ojana nina ma nina ninena
Oja nina ma nina ninena
Ona vero je moja

[fade & out]