Gustafi - Od Barbana do Vodnjana

Od Barbana do Vodnjana
Od Ližnjana do Tinjana
Svuderi san bija ja
I svudri mene mala čeka
I postelja njena meka
Samo ko bin doša ja

Nogih puti san klatija
Nebin zna kadi san bija
U trumbetu bin puha
I cila bi orkeštra
Ma zajno bi dotekla
Skupa da se zakanta

Ref: Aj lipo je u Istri
Aj lipo je u Istri
Aj lipo je u Istri
Piti i živiti
Samo neka nan dura

Aj lipo je u Istri
Aj lipo je u Istri
Aj lipo je u Istri
Piti i živiti
Samo neka nan dura

Od Karojbe do Labina
Kanfanara do Pazina
Svoje škornje san kaza
I svaku malu bin volija
Svaku malu bin molija
Da mi škornje ne pešta

Nogih puti san klatija
Nebin zna kadi san bija
U trumbetu bin puha
I cila bi orkeštra
Aj zajno bi dotekla
Skupa da se zakanta

Ref: Aj lipo je u Istri
Aj lipo je u Istri
Aj lipo je u Istri
Piti i živiti
Samo neka nan dura

Ref: Aj lipo je u Istri
Aj lipo je u Istri
Aj lipo je u Istri
Piti i živiti
Samo neka nan dura

[solo]

Ref: Aj lipo je u Istri
Aj lipo je u Istri
Aj lipo je u Istri
Kantati i krepati
Samo neka nan dura