Gustafi - Tići šviču

Sidi mala, sidi malo
Reči ča je tote bilo, o, o, o
Kega vraga ljudi viču
Kega vraga tići šviču, o, o, o, o

Ljudi viču, tići šviču
Kad ni isti, kad ni piti, o, o, o
Kad njin drugi kozu muzu,
Kad njin drugi kozu guzu, o, o, o, o

Ref: O mama mia, mama mia, ma ke porkarija
Ma ča ćeš zlato, ča ćeš zlato
Svit je vajka tako bija
O mama mia, mama mia, ma ke porkarija
Ma ko me bukiš, ko me bukiš
Ja bih vajka s tobon bija
S tobon bija i sve zabija

Leži mala, leži malo
Leži name ti ufalo, o, o, o
Tako ćeš mi bolje reči
Kamo ćemo pokle teči, o, o, o, o

Kada glazba nan zasvira
Koju Francek dirigira, o, o, o
Pa ti pleši, pa ti tancaj
Come che ti vol'
It's only rock'n'roll

Ref: O mama mia, mama mia, ma ke porkarija
Ma ča ćeš zlato, ča ćeš zlato
Svit je vajka tako bija
O mama mia, mama mia, ma ke porkarija
Ma ko me bukiš, ko me bukiš
Ja bih vajka s tobon bija
I sve zabija

[solo]

Sidi mala, sidi malo
Reči ča je tote bilo, o, o, o
Kega vraga ljudi viču
Kega vraga tici šviču, o, o, o, o
Ljudi viču, tići šviču
Kad ni isti, kad ni piti, o, o, o
Kad njin drugi kozu muzu,
Kad njin drugi kozu guzu, o, o, o, o

Ref: O mama mia, mama mia, ma ke porkarija
Ma ča ćeš zlato, ča ćeš zlato
Svit je vajka tako bija
O mama mia, mama mia, ma ke porkarija
Ma ko me bukiš, ko me bukiš
Ja bih vajka s tobon bija
I sve zabija