Gustafi - Aj Marija

Aj Marija nisan na te ne zabija
Ni na soldi ni na bire ca za tebe san zapija
A Marija siromah san pet lit potle tebe bija

Aj Marija crnih oci s kih san pija
Ja san pensa da umrit cu kad san te zgubija
Ma Marija komoc san se ja spasija

Ref: A la la la la la la la la la la la

A Marija sejeno san trubast bija
Kad sanm zube finto dva miljari marak ti platija
Ma ja Marija na socijalno san hodija

Aj Marija zna san svit je gnjija
Pun je kurbi, ladri, dreki, breki i drugih svinjarija
Ma Marija ma ca justo to san zasluzija

Ref: La la la la la la la la la la la

[solo]

Aj Marija, Marija brek ja bija
Ku te nebin bija za par dan ja uzenija
Ma Marija vero ko nis justo to ja stija

Aj Marija crnih oci s kih san pija
Ja san pensa da umrit cu kad san te zgubija
Ma Marija komoc san se ja spasija

Ref: La la la la la la la la la la la