Gustafi - Trolio

Trolio je umra, stajun je vina bija
Svi su plakali, as Trolio je pravi bija
Zvane je z boka sta i nis ni kapija
Ma niki vrah ni kako to rabi i Zvan je to zna
Ljudi i bandire svud su, Zvan hi ni pozna

Ref: Gorili su mu zvane, hoj hoj
S vragon je posa i nikad doma nece doj

Drugo je vrimo doslo sve je s vragon poslo
Na placi pjan vika je Zvane nono
Ona duce tutto ti perdono
Ma grde su beside tisti kuseljali
Zvana su mutili u vojsku ga peljali

Ref: Gorili su mu zvane, hoj hoj
S vragon je posa i nikad doma nece doj

[solo]

Jena spod druge, tri su bile lune
Ma stroliga je imala zaprte barkune
Zvan ni zna, ni ku da, ni ku ne
Ku da uzme pusku i na vraga hiti
Ku da doma pojde doma i da vidi ca ce biti

Ref: Gorili su mu zvane, hoj hoj
S vragon je posa i nikad doma nece doj

Kisti su Zvanu lipo kuseljali
Cari amici soldati
Impetempide la bace sono pasati
Za makinjon se crnon brizan vrah sija
Tisti su kantali pak mu veselo kantali

Ref: Gorili su mu zvane, hoj hoj
S vragon je posa i nikad doma nece doj

[solo]