Gustafi - Nisan zna

Nisan ne ja nisan zna kako ce boliti kad gres ca
Aj nisan ne ja nis pensa na to dok san te stiska
Sve se zaskurilo, nebo se je skrilo svoje pute ne poznan
Ku je teplo ku je zima ka je ura ki je dan vise ja ne znan

Ref: I sad san jopet sam, sam, sam, sam, sam
Ma jopet ja kantan bam, bam, bam, bam

Tebi je rabilo, tebi se je stilo, vise nego ca s' ima
Bile lancune postelju meku dicu da ti dan
A ca san ti ja moga dati krvi poti blata i put za cja
A ca san ti ja moga dati neg onega ca s' ima

Ref: I sad san jopet sam, sam, sam, sam, sam
Ma jopet ja kantan bam, bam, bam, bam

[solo]

Nisan ne ja nisan zna kako ce boliti kad gres ca
Aj nisan ne ja nis pensa na to dok san te stiska
Sve se zaskurilo, nebo se je skrilo svoje pute ne poznan
Ku je teplo ku je zima ka je ura ki je dan vise ja ne znan

Ref: I sad san jopet sam, sam, sam, sam, sam
Ma jopet ja kantan bam, bam, bam, bam

[solo]