Gustafi - Ma san koma

Kroz doprta okna svitlo blisti
Zena po hizi nesto skici
Spoda moga mesa lancuni trepe
Potni i sporki od mene bize
Z glavon u kusinu kleja bin si sve
I piti i kumpaniju i sebe i nju

Ref: Glavno da san doma
Ma san koma, ma san koma

Troba mi isce drugega covika
Usta su mi suha, puna jezika
Nis da mi se pameti ni zabi
Samo ta besida - Ma ca meni to rabi ?
I sve bi stilo z mene zaj, daleko mi je raj
Ca nebi meni bolje bilo da mi dojde kraj

Ref: Ma san koma, ma san koma
Glavno da san doma

Jos ucera, bolje reci sinoc
Ceste su bizale, kurbe skicale
Bira je tekla, mizoli su skakali
Niki su kantali, niki vikali
Nabumbane trobe uz smrad z usti
Na sanku su iskale neka jopet kantu pusti

Ref: Ma san koma, ma san koma
Glavno da san doma

[ma san koma, ma san koma]