Gustafi - Ljubav

Ljubav nan je pala u vodu
I pliva sada kamo u slobodu
Ljubav nan je mala sad u grobu

O kako nan se zgadila po hizi kad je plazila
O kako nan se zmocila u vodu kad je skocila
O kako nas je tradila svu mast nan je povadila
O kako nan se razbila kad je nisi pazila

[solo]

Ljubav nan je pala u vodu
I pliva sada kamo u slobodu
Ljubav nan je mala sad u grobu

O kako nan se zgadila po hizi kad je plazila
O kako nan se zmocila u vodu kad je skocila
O kako nas je tradila svu mast nan je povadila
O kako nan se razbila kad je nisi pazila

[solo]