Gustafi - Najhuje

Najhuje
Justo nocas
Najhuje
Kad nisan stija biti sam
Kad nisan nanke namuran
Nanke nisto zapensan
Najhuje
Justo nocas usta san sam
A jos nis nanke pjan

A lako mi je piti
Gitara i ja, kad cemo diblji znamo biti
I sami, i sami, i sami

Ma kad bi sada jena dosla
Ne mora biti lipa
Ne mora bit' ni mlada
Samo umiljata
Da dopre sada vrata
Ma najhuje
Ni je
Justo nocas usta san sam
A jos nis nanke pjan

A lako mi je piti
Gitara i ja, kad cemo diblji znamo biti
I sami, i sami, i sami

[solo]