Validna Legitimacija - Šumica

Rano prođoh kroz šumicu
Popeo se na glavicu
Da razgledam okolicu
Zeleni se sve u licu
Tuda prije čobanice
Pasle koze i ovčice
Brale pelin u vrećice
Uz svirale i pjesmice

Ovce travu čistile
Koze draču brstile
Nesta koza i ovana
Čobanica i čobana
Sada šuma osta sama
Sa pticama na granama
Čobani su odselili
U gradove namjestili
Na zarade i zanate
I mjesečne male plate
Za pisare, pisarice
Oni neće u glavice
Kroz glavice drača, trava
Za požare napast prava
Tud ne mogu vatogasci
Navališe divlji prasci

Divlji prasci, vatogasci
Zeleni se sve u licu
Čobanica i čobana
Zaradi se dobra plata

- hvala xxF