Validna Legitimacija - Remo & Kade

Ćikan brod u luci
Srce je na muci
Galib je na nibu
Vriba novu ribu

Ća se jube judi
Ća se jube dica
Svi smo mi judi
Od krvi i mesa

Ćikan brod koji nikad doći niće
Stojin sam u luci
Galibe, moj galebe
Rici mi da li njeno srce plače
Kao što moje plače

Rici mi galebe, rici mi, molin te mi rici
Molin te mi rici
Galebe
Galibe
Galebe
Galibe

- hvala xxF