Validna Legitimacija - Dr. H. L.

U ordinaciji gdje prestaje bol
U bijelom mantilu, ispod njega gol (on)
Pregleda pacijente, sve stavlja na stol
Svi drhte k'o pruće
Kad sastanak radnog kolektiva otvara on
Doktor Hamdo Lakaš
Doktor Hamdo Lakaš
Doktor Hamdo Lakaš
Doktor Hamdo Lakaš
Doktor Hamdo Lakaš, Doktor Hamdo Lakaš
Always ready da ga parkira u pakaš!
Doktor Hamdo Lakaš, Doktor Hamdo Lakaš
Always ready da ga parkira u pakaš!


On po 4-5 sati zna da duma
Kol'ko dnevno pregleda rektuma

- hvala xxF