Darkwood Dub - Vavilon

hej! vavilone!
ostavi me
hej! hej!
vavilone
ostavi me
pusti me da izadjem
hej vavilone!
vetar lomi drvece
hej vavilone..

on dolazi polako
i otvara prozor u mojoj glavi
prijatno me razbija
vetar koji zavija
vetar koji savija
ubija me promaja
vetar lomi drvece
gledaj bre, vavilone

- hvala ganja