Darkwood Dub - Smola

Čuo sam priču o nervoznom psu
Čuo sam priču o smoli na dnu
Čuo sam priču o stroboskopu
Čuo sam priču o lunogledu
u kojoj priči sam sada

Čuo sam priču o nervoznom psu
Čuo sam priču o stroboskopu
Čuo sam priču o smoli na dnu
Čuo sam priču o nestajanju
u kojoj priči sam sada

Čuo sam priču radosnu
Čuo sam priču bezbriznu
Čuo sam priču o nestajanju
Čuo sam priču o lunogledu
u tvojoj priči sam sada.

- hvala ganja