Darkwood Dub - Razbibriga

Kratka pauza
Na uglu se zaustavljam i
U poluokretu serija slajdova
Centralna afrika
Potmula tutnjava
Bubnjevi darkvuda
Nigerija
Savijanje bambusa
Razbibriga
Razbij se
Zaustavi se.

- hvala ganja