Miroslav Škoro - Konji bili, konji vrani

Još po danu nekako i mogu
Bis sakriti bez zamirke Bogu
Al' po noći kada sve utiša
Od sijanja san na oči neće
Ej kakve sam konje imo
Konje bile konje vrane
Konje bile konje vrane
I žerave razigrane

Upalite onaj fenjer stari
Neka svitli dok zora ne svane
Neka u njem gore uspomene
Na ljubavi na minule dane

Sve sam prodo rastepo imanje
Što ga za me stari dido smogo
Da bi mogo platit lumpovanje
Nebi l' srcu pijan pomoć mogo
Ej kakve sam konje imo
Konje bile konje vrane
Konje bile konje vrane
I žerave razigrane

Ej kakva sam kola imo
Za momačke lude dane
Ostala mi kraj salaša
Ispod duda krajputaša

Ostala mi kraj salaša
Pale na nji' suve grane
Ej kakve sam konje imo

- hvala mare