Miroslav Škoro - Misli baja

Leži baja u srid lada dudova,
leži tako ne mari za nikoga.
Misli baja došlo vrime i meni,
ženit ću se i ja ove jeseni.

Gori vatra ispod stari kazana,
peće baja rakiju od dudova.

Došle duge noći mrkli šorovi,
zapivali oko duda svatovi.

- hvala mare