Vatra - Samo Bog zna

Ja molio sam Boga da vam progleda kroz prste
I da vam oprosti
Da skine masku s vaših lica
Da skine laž sa vaših usana
Da otvori vam oči i oprosti vam grijehe
I da zaboravi
Ja molio sam Boga:
Oprosti im još ovaj put

Jer samo On zna sve vaše laži i tajne
Samo On zna
Jer samo On zna koliko boli i veže nas glad

Ja molio sam Boga da otvori vam oči
Da oprosti vam grijehe
I da vas prosvijetli
Da skine masku s vaših lica
Da makne bol s vaših dodira

Jer samo On zna sve vaše laži i tajne, samo on zna
Jer samo On zna koliko boli i veže nas glad
To samo Ooooooon zna
To samo Ooooooon zna

I doći će dan ruke ćete sklopiti
Doći će dan za milost ćete moliti
Sa zalaskom sunca oči ćete sklopiti
A samo Bog zna da li će sve
Oprostiti, dozvoliti

To samo Ooooooon zna
To samo Ooooooon zna
Još samo Bog zna sve vaše laži i tajne
Samo Bog zna
Jer samo On zna koliko boli i veže nas glad
Bog zna ooooho
Bog zna ooooho

- hvala pavle