Vatra - L.A.

Znam da si sada visoko
Kroz blatne ulice ja putujem
Čuješ li glas kojim te zovem?
Vidiš li moje lice? Čuješ li moje srce?

Spusti se
Poput kiše koja dolazi
Polako
Da opere grad

Predugo ležim u blatu
Predugo mrzim da bih mogao voljeti
Kad dođu svi bez kojih ne mogu i neću
Možda zaboravim i možda oprostim

Spusti se
Poput kiše koja dolazi
Polako (polako)
Polako (polako)
Polako (polako)
Da opere grad

Previše vremena je prošlo
Previše puta sunce prekrile su zvijezde
Znaš li još priče koje pričali smo nekad?
Pamtiš li moje lice? Ja pamtim tvoje lice

Spusti se (polako)
Poput kiše koja dolazi
Polako (polako)
Da opere grad
Spusti se (polako)
Poput kiše koja dolazi
Polako (polako)
Polako (polako)
Da opere grad

Spusti se (polako)
Poput kiše koja dolazi
Polako (polako)
Polako (polako)
Da opere graaaaaaaad
Da opere grad (da opere grad)
Da opere grad (da opere grad)
Da opere grad (da opere grad)

Spusti se

- hvala pavle