Vatra - Srce

Nije dotakla ništa što bi moglo da boli
Njene ruke su bijele kao led
Njene misli su čiste
Ona misli da voli, ona vjeruje, vjeruje
Neće doći na jesen kada opada lišće
Neće doći u zimu kad je snijeg
Nije imala razlog
Nije imala kada
Da ostane
Da ostane kraj mene
Kraj mene

Da li da vjerujem u to
Da li da vjerujem u to
Ahaha

Nisam rekao ništa što bi moglo da znači
Nisam našao onu pravu riječ
Koja može da veže
Koja može da boli
I kojoj vjerujem, ja vjerujem
Neće doći na jesen kada opada lišće
Neće doći u zimu kad je snijeg
Nije imala razlog
Nije imala kada
Da ostane
Da ostane kraj mene
Kraj mene

Da li da vjerujem u to
Da li da vjerujem u to
Ahaha

Neće doći na jesen kada opada lišće
Neće doći u zimu kad je snijeg
Nije imala razlog
Nije imala kada
Da ostane
Da ostane kraj mene
Kraj mene

Da li da vjerujem u to
Da li da vjerujem u to
Au!

- hvala pavle