Vatra - Ti kao ljubav

Ti budi hrabra
Kada ti kažem sve što moram
Sve što ja znam
Sakrij bore ispod lica
Pa me mrzi
Ma to se ovdje tako dobro zna

Pa skupi snage
Skupi snage pa si priznaj
Sve što sad znaš
Ionako nije važno
Već ga ljubiš, već zaboravljaš na nas
Ja tek sad znam kako glup kraj

Ti kao ljubav
Ti kao ljuuuhuhuhu
Ti kao ljubav
Sve dobro znaš
Već negdje s njim

Ti budi hrabra
Kada ti kažem sve što moram
Sve što ja znam
Sakrij bore ispod lica
Budi hrabra, ma to bar dobro znaš
Jer samo jedan dan mijenja naš plan
A kraj već znam

Ti kao ljubav
Ti kao ljuuuhuhuhu
Ti kao ljubav
Sve dobro znaš
Već negdje s njim plešeš za nas

Ti kao ljubav

Ti kao ljubav
Sve dobro znaš
Već negdje s njim plešeš za nas
Plešeš za nas
Plešeš za nas
Plešeš za nas

- hvala pavle