Zvijezde - Nadolaze kiše

dan se budi pred vratima istoka
pakujem kofere rano izjutra
sjene spavaju ljetna je tišina
antene i straža na bijelim terasama
polako silazim ne gledam na sat
još jedna cigareta i ja sam spreman
metalni sjaj u plavim očima
i motor već tutnji kao bijesna životinja
nadolaze kiše neka preplave grad
nadolaze kiše i bolja vremena za sve nas
dvadeset četiri sata putovanje nam traje
oka sklopio nisam već idemo dalje
pijesak i sunce u glavi sahara
teško se krećemo ja i dalaj lama
palme i ptice vječiti hlad
čujem glasove podnevna zvona
poda mnom krevet
i moja prazna soba

- hvala plavooka