Zvijezde - Koji film sad vrtiš u glavi

Pet minuta do ponoći,
ulazim u opel kadet
Na samog sebe ne ličim
izgledam kao sablast il' avet
Na zadnjem sjedištu sjede
plavi našminkani dječaci
Čudno mi se smiješe
dok voze me na ponoćni party
Koji film sad vrtiš u glavi
Oh,dozvolite mi da se predstavim
jer ja sam ustvari sasvim netko drugi
Često šećem gradom pod plaštem mraka skriven
prijatelja imam mnogo i svuda sam rado viđen
Koji film sad vrtiš u glavi
Bezimene sestre
započinju egzotični ples
Lako njišu bokovima
i šire elektricitet..

- hvala plavooka