Dzem i Sve - Baš je lepa ova pesma

Svirali su tako Čoma i Srećko
Nije bilo Gagca a ni Stoleta
I osećali su se baš srećno
al im se dopala ova stvar

Baš je lepa ova pesma aeiou

I dok su oni tako svirali
Uđoše Gagac i Vesna
I dok su se ostali polako skupljali
Praštala je ova pesma

Baš je lepa ova pesma aeiou

Stvarno simpatična stvar
Ali je akordacija malo tesna
Srećko povika Čomo kvar
I prekide se ova pesma

Baš je lepa ova pesma aeiou

- hvala Chomma