NBG - Želja

Moja se želja neće ispuniti
A ja ću polako trunuti
Kada vidiš da ti se bliži kraj
Stisni pesnice i udaraj

Moja se želja neće ispuniti
A ja ću polako trunuti
Vidim sediš ispred izloga
Vidim sediš a nemaš novaca
Hteo bih da imaš što imam ja
Hteo bi da imaš ja to znam.

Moja se želja neće ispuniti...

- hvala Canne Steevenson