NBG - Zaustavi me

Ceo život tražio sam sebe
I nisam znao ni gde ni kud
Ti si imala uvek samo mene
A ja sam imao svoj put

Pokušaj još jednom, pokušaj još jednom
Pokušaj još jednom da me zadrziš
Pokušaj još jednom, pokušaj još jednom
Pokušaj još jednom da me uhvatiš

Zaustavi me sada, zaustavi me sada
Sada ili nikad
Pokušaj još jednom, pokušaj još jednom
Sada ili nikad, sada ili nikad

Htela bi još jednom da me osetiš
Htela bi još jednom da me pobediš
Al' ja više nisam hrabar kao pre
Pokušaj još jednom i zaboravi sve

Pokušaj još jednom, pokušaj još jednom
Pokušaj još jednom da me uhvatiš
Pokušaj još jednom, pokušaj još jednom
Pokušaj još jednom da me zadrziš

Zaustavi me sada, zaustavi me sada
Sada ili nikad

Pokušaj još jednom
Zaustavi me sada
Sada ili nikad, nikada

Zaustavi me sada, zaustavi me sada
Sada ili nikad, sada ili nikad

Pokušaj još jednom, pokušaj još jednom
Sada ili nikad, sada ili nikad

- hvala Canne Steevenson